BĚH

90% trasy běhu je po asfaltové silnici
Posledních 11km je extrémní stoupání
Cíl – vrchol Ještědu 1012m n/m
Čelovka je povinná


T2 je v resortu Malevil.
Z Malevilu budete následovat stejné navigační značky jako při trase kola.
Cíl je vrchol Ještědu, který je vidět téměř z každého místa trasy běhu i v noci.
90% trasy běhu je po asfaltu, nicméně na prvních 11km jsou 3 krátké trailové úseky mimo silnici.
Trasa běhu má na 8-12KM novou změnu směru. Je ve městě Jablonné v Podještědí. Trasu se svými supporty budete sdílet až na hráz rybníka, závodníci pokračují doprava kolem rybníka cca 1500m trailem. Supportní auta na hrázi následují silnici doleva. Se závodníky se setkají po 2km (na cestě jsou 2 železniční přejezdy) pod zámkem Lemberk.
Úseky vedoucí mimo silnici jsou z důvodu vaší bezpečnosti a vyhnutí se provozu hlavní silnice.
Na 32km – cca 300m za obcí Janův Důl je RACE CHECK POINT, zde musíte být nejpozději do 22:00 hodin.
Posledních 11km je extrémní stoupání do nejvyššího bodu a cíle Winterman na vrchol Ještědu 1012m n/m.
Do cíle je zákaz vjezdu autem!
Do cíle musíte dorazit se svým supportem, na 42km je poslední možnost parkování (odstavné parkoviště).

Od 17:00 a v případě snížené viditelnosti musí mít každý závodník zapnutou čelovku a červený blikací pásek – obdržíte od organizátora.

DETAIL MAPY:

T2 – MALEVIL, Heřmanice v Podještědí, Jablonné v Podještědí, Lvová, Janovice v Podještědí, Dubnice, Žibřidice, Křižany, Druzcov,
Janův Důl – 32KmTIME DEADLINE 22:00, Rozstání, Hodky, Hoření Paseky, Ještěd 43Km – KONEC ZÁVODU 24:00

DETAIL MAPY (běh 0-8km):

DETAIL MAPY (8km):

DETAIL MAPY (8-11km):

DETAIL MAPY (32km – 43km):

DETAIL MAPY (FINISH 43km):

Značení tratě a pohyb po trati:

 • Celá trasa je značena na svislých dopravních značkách – šipka s písmenem WM
 • Každá důležitá a radikální změna směru jízdy je vždy označena šipkami se znakem WM / šipka je na směrových ukazatelích
 • Každá odbočka z hlavní silnice je před křižovatkou označena šipkou se znakem WM / šipka je na směrových ukazatelích
 • Každá odbočka z hlavní silnice je v novém směru za křižovatkou označena rovnou šipkou se znakem WM / šipka je na směrových ukazatelích
 • Průběžně je celá trasa značena šipkami se znakem WM
  • šipka je umístěná na dopravní značce „Hlavní silnice
  • šipka je umístěná vždy na dopravní značce „Stop a Dej přednost v jízdě
  • šipka je umístěná vždy na dopravní značce označující “začátek nebo konec obce
  • šipka je umístěná vždy na dopravní značce označující „možnosti směru jízdy“ /směrovník doprava, doleva nebo rovně/
  • šipka je umístěná vždy na nepřehledných místech
  • šipka je umístěná průběžně na dlouhých úsecích bez odbočky
  • Na několika nepřehledných místech je označen nesprávný směr červeným přeškrtnutým znakem WM v červeném kruhu

Dodržování pravidel silničního provozu:

 • Závodíte za plného silničního provozu a jste jeho účastníky
 • Je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla silničního provozu
 • Závodník nemá žádné výhody ani úlevy v přednosti před ostatními účastníky silničního provozu
 • Support nemá oprávnění zastavovat auta. Support závodníkovi ukazuje směr a naznačuje, zda je cesta volná
 • Pokud cesta není volná, musí support závodníka zastavit a pomoci mu bezpečně přejet kritické místo
 • Support musí parkovat pouze všemi čtyřmi koly mimo silnici nebo za bílou postranní čárou! V případě porušení tohoto pravidla, dostane závodník penalizaci 10minut v T2 nebo na CHECK POINT 32Km, za opakované porušení je diskvalifikace!
 • Je striktně zakázáno přejíždět železniční přejezd při spuštění signalizačního zařízení nebo stažených závorách
 • Porušení výše zmíněných pravidel silničního provozu bude důvodem k diskvalifikaci