BĚH

90% trasy běhu je po asfaltové silnici
Posledních 10km je extrémní stoupání
Cíl – vrchol Ještědu 1012m n/m
Čelovka je povinná


T2 je v resortu Malevil.
Z Malevilu budete následovat naváděcí značky
Cíl je vrchol Ještědu, který je vidět téměř z každého místa trasy běhu i v noci.
90% trasy běhu je po asfaltu, nicméně na prvních 10km jsou 3 krátké úseky mimo silnici.
Úseky vedoucí mimo silnici jsou z důvodu vaší bezpečnosti a vyhnutí se provozu na hlavní silnici.
Posledních 10km je extrémní stoupání do nejvyššího bodu a cíle Winterman na vrchol Ještědu 1012m n/m.
Do cíle je možné dojet osobním autem, pro větší dodávky vjezd omezen, je nutné odstavit vůz na odstavném parkovišti.

Na 32km – pod závěrečným kopcem, v obci Janův Důl je lékařská kontrola.

Od 17:00 musí mít povinně každý závodník zapnutou čelovku a reflexní blikající pásek – obdržíte od organizátora.

DETAIL MAPY:

T2 – MALEVIL, Heřmanice v Podještědí, Jablonné v Podještědí, Lvová, Janovice v Podještědí, Dubnice, Žibřidice, Křižany, Druzcov,
Janův Důl – 32KmTIME DEADLINE 22:00, Rozstání, Hodky, Hoření Paseky, Ještěd 43Km – RACE DEADLINE 24:00

DETAIL MAPY (běh 0-8km):

DETAIL MAPY (8km):

DETAIL MAPY (11km):

DETAIL MAPY (32km – 43km):

DETAIL MAPY (FINISH 43km):


Značení tratě a pohyb po trati:

 • v běžecké části poběžíte po silnicích, ale také po polní a lesní cestě
 • celá trasa je primárně značena na svislých dopravních značkách – šipka s písmenem WM
 • každá změna směru jízdy je vždy označena šipkami se znakem WM
 • každá odbočka z hlavní silnice je před křižovatkou označena šipkou se znakem WM
 • každá odbočka z hlavní silnice je v novém směru za křižovatkou označena rovnou šipkou se znakem WM
 • průběžně je celá trasa značena šipkami se znakem WM
  • šipka je umístěná na dopravní značce „Hlavní silnice“
  • šipka je umístěná vždy na dopravní značce „Stop a Dej přednost v jízdě“
  • šipka je umístěná vždy na dopravní značce označující začátek obce
  • šipka je umístěná vždy na dopravní značce označující konec obce
  • šipka je umístěná vždy na nepřehledných místech
  • šipka je umístěná průběžně na dlouhých úsecích bez odbočky
 • značení je místy doplněno značkami na vozovce – nastříkané zelené šipky s písmeny WM

Dodržování pravidel silničního provozu:

 • je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla silničního provozu
 • závodník nemá žádné výhody ani přednost před ostatními účastníky silničního provozu, není-li na hlavní silnici.
 • support nemá oprávnění zastavovat auta, aby usnadnil závodníkovi průjezd trasou.
 • support závodníkovi ukazuje směr a naznačuje zda je cesta volná. Pokud cesta není volná musí support závodníka zastavit a pomoci mu bezpečně přejet kritické místo.
 • je striktně zakázáno přejíždět železniční přejezd při spuštění signalizačního zařízení nebo stažených závorách.
 • porušení výše zmíněných pravidel silničního provozu bude důvodem k diskvalifikaci.
Map