BĚH

90% trasy běhu je po asfaltové silnici
Posledních 11km je extrémní stoupání
Cíl – vrchol Ještědu 1012m n/m
Čelovka je povinná


T2 je v resortu Malevil.
Z Malevilu budete následovat stejné navigační značky jako při trase kola.
Cíl je vrchol Ještědu, který je vidět téměř z každého místa trasy běhu i v noci.
90% trasy běhu je po asfaltu, nicméně na prvních 11km jsou 3 krátké trailové úseky mimo silnici.
Trasa běhu má na 8-11KM novou změnu směru. Je ve městě Jablonné v Podještědí. Od 8km až do 11km poběžíte sami bez svého supportního auta. Supportní auta od benzinové pumpy jednou po hlavní silnici do Lvové, kde odbočí doprava k zámku Lemberk. Zde s opět setkáte se svými závodníky.
Úseky vedoucí mimo silnici jsou z důvodu vaší bezpečnosti a vyhnutí se provozu hlavní silnice.
Na 32km – cca 300m za obcí Janův Důl je RACE CHECK POINT, zde musíte být nejpozději do 22:30 hodin.
Posledních 11km je extrémní stoupání do nejvyššího bodu a cíle Winterman na vrchol Ještědu 1012m n/m.
Do cíle je zákaz vjezdu autem!
Do cíle musíte dorazit se svým supportem, na 42km je poslední možnost parkování (odstavné parkoviště).

Od 17:00 a v případě snížené viditelnosti musí mít každý závodník zapnutou čelovku a červený blikací pásek – obdržíte od organizátora.

DETAIL MAPY:

T2 – MALEVIL, Heřmanice v Podještědí, Jablonné v Podještědí, Lvová, Janovice v Podještědí, Dubnice, Žibřidice, Křižany, Druzcov,
Janův Důl – 32KmTIME DEADLINE 22:30, Rozstání, Hodky, Hoření Paseky, Ještěd 43Km – KONEC ZÁVODU 00:30

DETAIL MAPY (běh 0-8km):

DETAIL MAPY (8km):

DETAIL MAPY (8-11km):

DETAIL MAPY (32km – 43km):

DETAIL MAPY (FINISH 43km):

Značení tratě a pohyb po trati:

 • Celá trasa je značena na svislých dopravních značkách – šipka s písmenem WM
 • Každá důležitá a radikální změna směru jízdy je vždy označena šipkami se znakem WM / šipka je na směrových ukazatelích
 • Každá odbočka z hlavní silnice je před křižovatkou označena šipkou se znakem WM / šipka je na směrových ukazatelích
 • Každá odbočka z hlavní silnice je v novém směru za křižovatkou označena rovnou šipkou se znakem WM / šipka je na směrových ukazatelích
 • Průběžně je celá trasa značena šipkami se znakem WM
  • šipka je umístěná na dopravní značce „Hlavní silnice
  • šipka je umístěná vždy na dopravní značce „Stop a Dej přednost v jízdě
  • šipka je umístěná vždy na dopravní značce označující “začátek nebo konec obce
  • šipka je umístěná vždy na dopravní značce označující „možnosti směru jízdy“ /směrovník doprava, doleva nebo rovně/
  • šipka je umístěná vždy na nepřehledných místech
  • šipka je umístěná průběžně na dlouhých úsecích bez odbočky
  • Na několika nepřehledných místech je označen nesprávný směr červeným přeškrtnutým znakem WM v červeném kruhu

Dodržování pravidel silničního provozu:

 • Závodíte za plného silničního provozu a jste jeho účastníky
 • Je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla silničního provozu
 • Závodník nemá žádné výhody ani úlevy v přednosti před ostatními účastníky silničního provozu
 • Support nemá oprávnění zastavovat auta. Support závodníkovi ukazuje směr a naznačuje, zda je cesta volná
 • Pokud cesta není volná, musí support závodníka zastavit a pomoci mu bezpečně přejet kritické místo
 • Support musí parkovat pouze všemi čtyřmi koly mimo silnici nebo za bílou postranní čárou! V případě porušení tohoto pravidla, dostane závodník penalizaci 10minut v T2 nebo na CHECK POINT 32Km, za opakované porušení je diskvalifikace!
 • Je striktně zakázáno přejíždět železniční přejezd při spuštění signalizačního zařízení nebo stažených závorách
 • Porušení výše zmíněných pravidel silničního provozu bude důvodem k diskvalifikaci