DODATEČNÁ REGISTRACE TOMÁŠ HUCL

Startovné

Závodník

Adresa

Dodatkové informace

Ve vzdálenosti (226k).

Support

Potvrzení registrace

• Závodu WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2022 se zúčastňuji ze své vlastní vůle a na vlastní nebezpečí • Svoji online registrací potvrzuji, že jsem se seznámil s pravidly závodu, které jsou uvedeny v Race Manuálu dostupném na webových stránkách www.czxtri.com • Vyjadřuji souhlas, že v případě výhry závodu věnuji "price money" dětskému kardiocentru Motol, FN Motol, ČR a to jménem organizátora, společnosti WINTERMAN s.r.o. • Souhlasím, že organizátor nenese žádnou zodpovědnost za závodníka a jeho bezpečnost v žádný moment závodu a nenese zodpovědnost za jeho osobní věci mimo vyhrazeného prostoru depa • Během závodu se budu řídit pravidly silničního provozu a ochrany zdraví (závodník je povinen po dobu cyklistické části použít bezpečnostní přilbu a případně další bezpečnostní prvky) • Po celou dobu závodu mi poskytne "Support", tzn. pomoc v souladu s podmínkami závodu (jméno supporta bylo uvedeno při online registraci) • Dávám souhlas společnosti WINTERMAN s.r.o. k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel. • Dávám souhlas ke zpracování osobních údajů ve formě fotografického, audio nebo video záznamu během závodu a k jeho dalšímu šíření v rámci marketingové komunikace a propagace závodu.
reCAPTCHA is required.